فرم قرارداد کاری (پارسا کابین)

شرایط کار و تسویه حساب پارسا کابین

مبلغ دریافتی بابت شروع کار(70%کل)
مبلغ دریافتی بابت تخلیه کار(30% کل)
حمل و نصب(10% کل فاکتور)

قیمت کل= (متراژکل *قیمت هر متر طول)+هزینه های متفرقه

نحوه محاسبه قیمت کابینت
1-یک متر طول کابینت زمینی (ارتفاع 90 و عمق55) 60 سانتی متر یا 60%محاسبه میگردد.
2-یک متر کابینت دیواریتا ارتفاع 70 سانت 40%از 70 تا 90 سانت 60%دوپله 80%تا روی صفحه 100%محاسبه میگردد.

3- یک متر طول کابینت اپنتا عرض60 سانت 90%از 60 تا تا 85 سانت 150%از 90 تا 120 سانت 200%محاسبه میگردد.
4-یک متر طول کابینت کمدی تا ارتفاع 220 سانت 180% از 220 تا 240 سانت 200% از 240 تا 260 سانت 220%محاسبه میگردد.
5-یک متر طول کابینت ویترین (ارتفاع120و عمق30سانتیمتر)80سانتیمتر یا 80%محاسبه میگردد.
6- نمای اضافه بر اساس متر مربع میباشد و نوع محاسبه نمای16میل 20%قیمت کابینت ونمای دوبل 25% وحجمدار30%قیمت کابینت محاسبه میگردد واگر نوع ورق هایگلاس؛ الویک؛نیمن یا….. باشد به درصد های فوق از 5 الی 50 درصد اضافه میگردد.
7-تعداد کشوهای به کار رفته به ازای هر2.5متر کابینت 1 عدد کشو میباشد.
8- هر کشوی اضافه به ازای هر سانتیمتر 60000ریال به قیمت اضافه میگردد.
9- بابت یونیت پی وی سی زیر سینک به ازای هر سانتیمتر400000ریال به قیمت اضافه میگردد.
10- به ازای هر 10 سانتیمتر ارتفاع بیشتر کابینت هوایی باید 10% به کابینت هوایی اضافه شود و بالای یخچال هم همانگونه به میزان درصد هوایی محاسبه میگردد.
11-نما هر عدد(زمینی 30%) (هوایی 20%)(کمدی یا قدی 80%) به قیمت اضافه میگردد.
12
– حمل و نصب داخل تهران 10% و خارج از تهران بسته به مسافت تا 25%به فاکتور اضافه میگردد.

تعهدات فروشنده

الف:تهییه نقشه اجرایی؛ساخت و نصب کمد پس ازانجام اندازه گیریهای لازم و توافق با خریدار که پیوست میباشد.
ب:تهییه و ساخت کابینتهای اشپزخانه طبق مدل و رنگ ذکر شده در نقشه سفارش بر اساس استاندارد.
ج:نصب لوازم ذکر شده در نقشه سفارش در صورتیکه توسط فروشنده به فروش رسیده باشد(چنانچه تجهیزات و لوازم از سوی خریدار تهییه شده باشد هزینه نصب به عهده خریدار میباشدو تا روز نصب؛لوازم مذکور در اختیار گروه نصب قرار گیرد در غیر اینصورت زمان نصب تجهیزات تابع زمانبندی فروشنده خواهد بود)
د:پرداخت کلیه حقوق دولتی که قانونا به این قرارداد تعلق میگیرد به عهده مشتری میباشد.

تعهدات خریدار

الف:طریقه پرداخت 70% هنگام شروع کار نقدی 30% هنگام تخلیه بار در واحد و 10الی 25% بابت نصب دریافت میگردد.
ب:هزینه وسایل اضافه بر سازمان در صورت تهییه توسط سفارش گیرنده جدا از مبلغ ساخت کابینت محاسبه میگردد.
ج:آماده سازی محل نصب کابینت اشپزخانه.

فسخ قرارداد

الف:هریک از طرفین قرارداد حق دارند ظرف مدت 2روز پس از امضای قرارداد نسبت به فسخ ان اقدام نمایند و مراتب را کتبا به طرف مقابل اطلاع دهند(در صورت فسخ از طرف خریدار مبلغ 2/500/000 ریال بابت طراحی خریدار باید پرداخت نماید).
ب:در صورت فسخ قرارداد از طرف خریدار پس از 2 روز تا یک هفته بعد از امضای خریدار عهد دار پرداخت 20% از مبلغ کل قرارداد به فروشنده میباشد.
ج:در صورتیکه خریدار بعد از یک هفته از زمان عقد قرارداد تا تاریخ تحویل اقدام به فسخ قرارداد نماید عهدار پرداخت60% از کل مبلغ قرارداد به فروشنده میباشد.
د:سفارش دهنده مادامی که اخرین مبلغ بدهی خود را که اصطلاحا تسویه حساب کامل تلقی میشود نپردازد عملا جنس دریافتی را برسم امانت نزد خود داشته که بدین ترتیب سفارش گیرنده در وصول طلب خود عنداللزوم میتواند آن را از محل استفاده (خانه- کارگاه)بدهکار خارج نمایدتا دریافت طلب ممکن شود.
و:فروشنده و خریدار تحت شرایط فورس ماژور حق فسخ یا به تعویق انداختن تاریخ تحویل قرارداد را تا رفع حالت فورس ماژور خواهند داشت.

شرایط عمومی

الف:بروز عوامل فورس ماژور سبب ساقط شدن تعهدات طرفین خواهد بود.
ب:پس از نصب و تحویل نهایی کمد دیواری چنانچه به علت عدم استفاده صحیح خریدار معایبی در کمدها بوجود اید هیچگونه مسولیتی به عهده فروشنده نمیباشد؛ دراین صورت فروشنده طبق درخواست خریدار معایب ناشی از عدم استفاده صحیح را حتی الامکان در صورت وجود امکانات کافی رفع نموده و هزینه های مربوط را طبق فاکتور از خریدار دریافت میدارد.
ج:هر نوع تغییر در رنگ ؛ مدل یا تعداد کمد ها و وسایل موضوع این قرارداد از طرف خریدار فقط یکبار مقدور بوده و باید حداکثر ظرف مدت 2روز از تاریخ امضای قرارداد صورت تغییرات درخواستی از طرف خریدار کتبا به فروشنده تسلیم شده باشد در غیر اینصورت هیچگونه تغییری در نقشه موضوع این قرارداد برای فروشنده مقدور نمیباشد.
د:امضای قرارداد حاکی از اگاهی کامل و قبول کلیه مشخصات فنی نقشه نهایی از جانب مشتری است.
و: این قرارداد کاملا به صورت الکترونیکی میباشد و طرفین با اگاهی و تایید  مفاد ان متعهد به اجرای شرعی و قانونی آن هستند.
ه:اطلاعات مندرج در این قرارداد با اطلاعات هویتی شما مطابقت داده میشود ودر صورت تایید قابل اجرا خواهد بود در غیر اینصورت قرارداد هیچ گونه ارزش قانونی ندارد.

نام و نام خانوادگی *
این فیلد را پر کنید
کد ملی *
این فیلد را پر کنید
تلفن همراه *
این فیلد را پر کنید
ایمیل
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
نوع قرارداد
انتخاب تنظیمات
آدرس محل مورد انجام کار *
این فیلد را پر کنید
شرح درخواستی طبق اعلام کارفرما *
این فیلد را پر کنید
مطالعه کامل شرایط کار پارسا کابین *
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید
keyboard_arrow_up
تماس با پـارســا کابـیـن