پیش فاکتور

صورتحساب(ضروری)
YYYY slash MM slash DD
YYYY slash MM slash DD
1-سفارش بدون واریزی پیش پرداخت به هیچ عنوان انجام نمیگردد.
2-کار پس از اتمام و تحویل به مشتری در همان روز تسویه میگردد و زمانی بابت تسویه مشخص نمیگردد.
3-شماره کارت جهت واریزی 6104337911120002 بانک ملت به نام عباس گودرزی
4- نشانی کن،سه راه قربانی،کوچه حاج محمد علی،پلاک 5- تلفن تماس :09353356464 - 0218821778520
{all_fields}

Call Now Buttonتماس با پـارســا کابـیـن